Zoals u ongetwijfeld weet, betaalt u momenteel 1,2% vermogensrendementsheffing in Box 3. Hierbij gaat de overheid ervan uit dat u op uw spaargeld een rendement haalt van 4%. Dat fictieve rendement belast de fiscus vervolgens met 30%.

Echter, een rendement van 4% op spaartegoeden is momenteel een illusie. U mag al blij zijn met 1% rente. Per saldo betekent dit dat u inteert op uw vermogen. Sparen heeft dus geen zin!

De overheid onderkent inmiddels dit probleem en vanaf 1 januari 2017 wil men hieraan iets gaan doen. Vanaf die datum gaat de overheid uit van een rendement van 2,91% voor Vermogens tot € 100.000. Dat betekent een kleine verlichting.

Maar vermogens boven € 100.000 gaat de overheid straks juist zwaarder belasten. Namelijk als volgt:

  • Tussen € 100.000 en € 1.000.000 is het fictieve rendement 4,6%;
  • Boven € 1.000.000 geldt een percentage van 5,5%.

Hoe deze percentages tot stand zijn gekomen, zal ik u besparen. Waar het op neerkomt, is dat door deze hogere belastingdruk dergelijke vermogens nog sneller interen.

Gelukkig bestaat er een relatief eenvoudig alternatief voor deze regeling, namelijk de zogenaamde spaargeld BV (in de woorden van Wiebes: een Flits BV).

 

De voordelen van de spaargeld BV in het kort:

  • U kunt de BV eenvoudig oprichten bij de notaris; het liefst met twee oprichters, anders staat u met naam en toenaam als aandeelhouder bij de Kamer van Koophandel vermeld; oprichting kost slechts een paar dagen.
  • De liquide middelen die u in de BV stopt, kunt u er ook altijd weer onbelast uithalen. – Voor de spaargeld BV is het deposito garantie stelsel van toepassing.
  • Door de gelden in de BV te plaatsen, daalt het vermogen in Box 3. Dit opent weer de weg naar de diverse toeslagen en verlaagt de eigen bijdrage voor de AWBZ;
  • De besparing is veel groter dan de jaarlijkse kosten.

Een rekenvoorbeeld maakt dit duidelijk:

Beleggen in Privé:

Uitgangspunt is een vermogen in Box 3 van € 300.000
Rente op jaarbasis: 1%
Belastingheffing Box 3: 1,2%

Rente op jaarbasis: € 3.000
Belastingheffing: € 3.600
Negatief rendement: € 600

Beleggen via de BV:

Rente op jaarbasis: € 3.000
20% vennootschapsbelasting: € 600
Rendement bruto: € 2.400

Met gemiddelde jaarlijkse kosten van slechts € 600 buigt u dus een negatief rendement van € 600 op een simpele manier om naar een positief netto rendement van € 1.200.

Uiteraard kunt u jaarlijks het gemaakte rendement uitkeren in de vorm van dividend. Dit dividend wordt dan belast in Box 2 tegen een percentage van 25%.

Hoe groter het vermogen dat in u de BV onderbrengt, hoe groter het voordeel. De jaarlijkse kosten blijven immers gelijk. 

Vanaf een vermogen van 1 miljoen euro, is een spaar BV minder interessant. Dan is er namelijk een beter alternatief: de zogenaamde vrijgestelde beleggingsinstelling

Wilt u meer weten over hoe u uw vermogen beschermt zonder risico? Maak een afspraak met mij. U bereikt mij op 06 54 631 850.

Ralf Ramakers _MR adviseurs

Ralf Ramakers

06 - 54 63 18 50 | ralf@mradviseurs.nl

Wellicht ook interessant voor u: