Afgelopen dinsdag 10 oktober 2023 is het wetsvoorstel inzake de verheidsbegroting door de Portugese regering gepresenteerd.

Dit wetsontwerp bevat zeer belangrijk nieuws over het regime van de non habituel resident (NHR).

Voorgesteld wordt om het NHR regime in te trekken en wel met ingang van 1 januari 2024.

Het regime blijft echter wel van toepassing op de personen die:

  • Al zijn geregistreerd onder het NHR regime bij de Portugese belastingdienst op het moment dat het wetsontwerp in werking treedt. Het NHR regime eindigt dan na 10 jaar na toekenning.

 

  • Uiterlijk op 31 december 2023 voldoen aan de voorwaarden voor de registratie onder het NHR regime of beschikt over een bewijs van inwonerschap*, dat geldig is op die datum en registratie voor de NHR plaats vindt voor 31 maart 2024.

*Certificado do Registro de Citadao da UE  of CRUE

Uiteraard is er sprake van een wetsontwerp, dat nog een parlementaire behandeling moet ondergaan en er komen wellicht nog aanpassingen, maar wie nog voor de het NHR regime in aanmerking wil komen, zal op korte termijn actie moeten ondernemen.

Wilt u meer weten, neemt u contact op met mr Ralf Ramakers op 0654 631 850.

Ralf Ramakers _MR adviseurs

Ralf Ramakers

06 - 54 63 18 50 | ralf@mradviseurs.nl

Wellicht ook interessant voor u: