Stamrecht BV

Met ingang van 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling komen te vervallen. Dat betekent dat het niet meer mogelijk is om een ontslagvergoeding bruto onder te brengen in een stamrecht of op een bankspaarrekening.

Wel zijn er met ingang van dat jaar ruimere mogelijkheden geschapen om stamrechten af te kopen. Voor het jaar 2014 werd er zelfs een korting gegevens van 20%.

Met ingang van 2015 kan een stamrecht dus geheel of gedeeltelijk worden afgekocht zonder heffing van revisierente. Als we het hebben over een gedeeltelijke afkoop, spreken wij eigenlijk over de mogelijkheid een willekeurig bedrag bruto uit de BV op te nemen.

Hierna wordt ingegaan over de belangrijkste aspecten van een afkoop.

1. Is afkoop voordelig?

Hierop kan niet zomaar een antwoord worden gegeven. Elke situatie is anders en mensen hebben andere financiële wensen. Wij geven graag uitvoerig de mogelijkheden weer in een persoonlijk adviesgesprek.

2. Wat is afkoop en wat wordt eigenlijk afgekocht?

Er kan worden afgekocht (dat is: uitbetaling na betaling loonheffing) wat is gestort als ontslagvergoeding en zoals is opgenomen als stamrechtverplichting in de jaarstukken. Kort gezegd; de ontslagvergoeding en de oprenting. Dit is het geval bij een volledige afkoop. Indien een bepaald bruto bedrag wordt opgenomen dan gaat het om een evenredig gedeelte hiervan.

3. Hoe gaat afkoop in zijn werk?

In het geval van volledige afkoop, dient er een berekening van de reserve waarde te worden opgesteld van de stamrechtverplichting. Tevens dient de verplichting gewaardeerd te worden tegen commerciële grondslagen en niet tegen de fiscale waarde zoals op de balans van de stamrecht BV.

Na vaststelling van deze waarde berekenen wij de verschuldigde loonbelasting en deze wordt afgedragen aan de fiscus. Het resterende bedrag kan worden overgemaakt naar de privé bankrekening.

4. Wat kan ik na de afkoop doen?

  • Ontbinding van de BV. Zeker in gevallen waarin relatief kleine stamrecht verplichtingen worden afgekocht kan dit raadzaam zijn. Het “onderhoud” van een BV kost geld en dat kan bespaard worden.Als eenmaal besloten is om de BV te ontbinden, zal een ontbindingsbesluit genomen worden en een eindbalans worden opgesteld. Dit komt er op neer dat gekeken wordt welke vorderingen en schulden de BV heeft. Vorderingen worden geïncasseerd en schulden betaald. Vervolgens wordt de BV uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.Als de BV winst heeft gemaakt zal deze worden uitgekeerd als dividend en aangifte dividendbelasting worden ingediend. Ook zal nog een aangifte vennootschapsbelasting moeten worden verzorgd.
  •  Omzetten van een stamrecht BV in een spaar BV. Zeker in situaties waarbij na afkoop een bedrag van meer dan €200.000,00 netto overblijft, kan het raadzaam zijn het geld in de BV te laten. Als u het geld op een privé rekening zet, gaat u in box 3 belasting betalen. De belastingdruk in box 3 is veel hoger dan in de BV.

Voorbeeld

€ 200.000,00 in privé levert bij een rente van 1% per jaar een rente op van € 2.000,00. De belasting is met ingang van 1 januari 2017 0,65%. Over € 200.000,00 betaalt u dus € 1.290,00. Voor u resteert dan € 710,00 Per saldo praten we dus over een belastingdruk van meer dan 60%.

In de BV ontvangt u ook  € 2.000,00, maar deze is belast tegen gemiddeld 33%, namelijk 20% vennootschapsbelasting en 25% inkomstenbelasting. Je hoeft echter geen inkomstenbelasting te betalen als je geen dividend uitkeert. Dat is niet verplicht. Zo kan de belastingdruk voorlopig worden uitgesteld

Bij eventuele latere AWBZ zorg telt het vermogen van de BV (nog) niet mee. Hierdoor is een lagere eigen bijdrage verschuldigd en blijft het vermogen in stand.

  • Omzetten van de stamrecht bv in een hypotheek BV.Na afkoop blijft het resterende geld in de BV en kan worden gebruikt om de hypotheekbank (gedeeltelijk) af te lossen. Als gevolg hiervan gaat u hypotheek rente betalen aan u eigen BV. Deze rente is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De voordelen hiervan zijn:
    • De eigen woningschuld blijft in stand; handig als u later een andere woning koopt;
    • De betaalde rente aan de eigen bv; deze rente komt straks als dividend in box 2 weer naar  je toe;
    • De  box 3 blijft achterwege.

5. Administratie van een stamrecht BV

Het biedt enorme voordelen om de boekhouding te laten uitvoeren door een kantoor dat gespecialiseerd is in de administratie en fiscaliteit van Stamrecht BV’s.

Er wordt volgens onze mening iets te gemakkelijk gedacht over de administratie van zo’n BV en er worden met name kansen gemist, daar waar specifieke fiscale kennis ontbreekt omtrent de boekhouding van een Stamrecht BV.

Een zeer groot gedeelte van onze administratie tak bestaat uit stamrecht BV’s en een belangrijk deel hebben wij in het verleden zelf opgericht. Onze cliënten waren en zijn nog steeds bijzonder tevreden met onze manier van werken.

Uiteraard hebben wij ook Stamrecht BV’s in portefeuille van cliënten, die in het verleden die teleurgesteld zijn in hun vroegere adviseur of relaties die gelet op het enorme belang toch behoefte hebben aan gespecialiseerd fiscaal advies. Dit terwijl onze kosten vaak een fractie bedragen van het totale kapitaal in de vennootschap. Ook levert een frisse kijk op je Stamrecht BV altijd nieuwe inzichten op.

Alleen in die gevallen waarin bij de Stamrecht BV op fiscaal correcte wijze wordt geadviseerd en geadministreerd, ben je er zeker van dat er achteraf nooit problemen zijn met de fiscus en dat je optimaal kunt profiteren van het aanwezige kapitaal.

Wellicht ook interessant voor u:

Neem contact met mij op

6 + 3 =

Marloes Huttenga

Marloes Huttenga

Loopbaanprofessional | Accountmanager

Marloes Huttenga (1967) studeerde aan de Hogeschool Rotterdam. Zij is 24 jaar werkzaam geweest bij diverse (groot-) banken op het gebied van zakelijke dienstverlening aan ondernemers. Zij heeft specifieke kennis inzake kredietverlening aan (startende) ondernemers. Tegenwoordig is zij ook actief in de arbeidsmarkt als gecertificeerd loopbaanprofessional.

marloes@mradviseurs.nl

Ralf Ramakers

Ralf Ramakers

Fiscalist | Eigenaar

Mr Ralf Ramakers (1956) is fiscalist en heeft de dagelijkse leiding over M&R Adviseurs. Ralf studeerde Nederlands Recht en Fiscaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 27 jaar is Ralf belastingadviseur en lid van de Nederlandse orde van belastingadviseurs. Hij is gespecialiseerd in de advisering omtrent alle aspecten van gouden handdrukken. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de fiscale aspecten van echtscheidingen, met name van ondernemers, herstructureringen en emigratie trajecten.

ralf@mradviseurs.nl | 06 - 54631850