Als inwoner van Nederland bent u in Nederland belasting verschuldigd over uw wereldinkomen. Uw tweede woning op Curaçao is onderdeel van uw wereldinkomen. Deze tweede woning maakt onderdeel uit van uw Box 3 inkomen. Echter, Curaçao heft ook belasting over deze woning. De woning is immers op Curaçao gelegen.

Omdat Nederland en Curaçao onderling hebben afgesproken dat het heffingsrecht aan Curaçao toekomt, betaalt u uiteindelijk inkomstenbelasting op Curaçao en niet in Nederland.

Aankoopbelasting op Curaçao

Bij de aankoop van een tweede (bestaande) woning op Curaçao betaalt u – net als in Nederland – overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting is 4% van de WOZ waarde. Als u een nieuwe woning koopt bent u omzetbelasting verschuldigd en die bedraagt 6% over de WOZ waarde. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat u ook onroerende zaak belasting bent verschuldigd. Deze bedraagt 0,4% – 0,6%.

Inkomstenbelasting over verhuur inkomsten op Curaçao

Curacao tweede huis

Als u uw tweede woning wilt verhuren, bijvoorbeeld aan vakantiegangers dient op Curaçao inkomstenbelasting te betalen, maar slechts over 65% van de werkelijk ontvangen huurinkomsten. U krijgt dus een fictieve kostenaftrek van 35%. De tarieven voor het jaar 2019 zijn als volgt:

Belastbaar inkomen in Nafl Tarief in %

0  – 33.212                                9,75
33.212 – 44.283                      15,00
44.283 – 66.426                      23,00
66.426 – 94.102                      30,00
84.102 – 138.386                    37,50
138.386 – >                              46,50

Stel, u ontvangt jaarlijks een bedrag van Nafl 60.000 aan huurinkomsten uit uw Curaçaose woning. Dan is een bedrag van Nafl. 39.000,00 (65%) belast. Indien u hypotheekrente betaalt voor deze woning is deze naast de forfaitaire aftrek van 35% ook aftrekbaar. Per saldo betaalt u Nafl. 4.242,00 aan Curaçaose belasting.

Let wel, hoe hoger uw huurinkomsten, hoe meer inkomstenbelasting u over de huurinkomsten betaalt.

Naast de inkomstenbelasting dient u ook omzetbelasting af te dragen over de verhuurinkomsten. Deze bedraagt 7% over de huurinkomsten.

Verkoop van uw tweede woning

Bij verkoop van uw tweede woning bent u geen inkomstenbelasting verschuldigd over een eventuele verkoopwinst.

Stichting Particulier Fonds (SPF)

Stichting Particulier Fonds belastingen

U kunt de Curaçaose heffing van inkomstenbelasting voorkomen door de aankoop van deze woning te structureren via een Stichting Particulier Fonds (SPF). In een dergelijk geval wordt de stichting eigenaar van het onroerend goed. De inkomsten uit beleggingen- dus ook de huurinkomsten zijn- belastingvrij. Een niet ingezetene van Curaçao kan zonder belastingheffing geld uit de stichting halen.

Vanuit Nederlands perspectief wordt er voor de inkomstenbelasting door de Stichting “heen gekeken”, dat wil zeggen, fiscaal wordt de woning aan de privé personen die de Stichting in het leven hebben geroepen, toegerekend. Dat betekent – net als hierboven – geen heffing van inkomstenbelasting in Nederland. Het spreekt voor zich dat een SPF ook kosten met zich mee brengt. Bij hogere huuropbrengsten op jaarbasis is het echter een zeer aanlokkelijk alternatief.

Ook voor ondernemers kan dit een interessante mogelijkheid zijn omdat de woning dan eigendom is van de stichting en buiten het bereik blijft van crediteuren.

Samenvattend:

  • Bij de aankoop van de woning betaalt u overdrachtsbelasting of omzetbelasting op Curaçao;
  • U betaalt jaarlijks onroerendezaakbelasting op Curaçao;
  • De huurinkomsten uit woningverhuur zijn gedeeltelijk vrijgesteld van heffing;
  • De verhuur van woonruimte voor de korte termijn is belast met omzetbelasting;
  • U vermeldt uw Curaçaose woning in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting en verzoekt om voorkoming van dubbele belasting;
  • Bij verkoop betaalt u geen belasting over de verkoopwinst;
  • Door de aankoop te structureren, kunt u heffing van inkomstenbelasting op Curaçao voorkomen.

Meer weten?

Neem contact op met mr. Ralf Ramakers via ralf@mradviseurs.nl of bel naar 06 – 54 63 18 50.

Ralf Ramakers _MR adviseurs

Ralf Ramakers

06 - 54 63 18 50 | ralf@mradviseurs.nl

Wellicht ook interessant voor u: