Algemeen

Piloten en cabinepersoneel die werkzaam zijn in het internationale verkeer worden op een andere manier in de belastingheffing betrokken als ‘normale’ werknemers. Dat kan er in resulteren dat zij belasting betalen in het land waar de luchtvaartmaatschappij is gevestigd.

Tot 2017 gold op grond van het zogenaamde OECD Model verdrag als hoofdregel dat piloten en cabinepersoneel in het internationale verkeer werden belast in het land waar hun werkgever is gevestigd.

Als verduidelijking: Het OECD modelverdrag is het modelbelastingverdrag waarover de leden van de OECD (ook  Nederland) overeenstemming hebben bereikt. Het is de bedoeling dat het modelverdrag zoveel mogelijk wordt toegepast om vermijding van belastingbetaling te voorkomen.

Woonplaats

Bij de wijziging in 2017 van het OECD modelverdag is vastgelegd dat piloten en cabinepersoneel belasting betalen in het land waar zij wonen.

Zoals bekend heeft Nederland een groot aantal belastingverdragen gesloten. Hierbij zijn ook belastingverdragen waarbij de belastingheffing is overgelaten aan het land waarvan de piloten en overig personeel inwoner is.

Genoemd kunnen worden Frankrijk, Spanje, Italië en Curaçao.

Waar iemand woont wordt volgens de Nederlandse wet  (artikel 4 lid 1 AWR) bepaald aan de hand van de omstandigheden. De belangrijkste vraag hierbij is waar iemand zijn middelpunt van levensbelangen heeft. Dat kan Nederland zijn, maar ook een ander land.

Mogelijkheden

Bijvoorbeeld, een piloot die in Spanje woont en in dienst is bij KLM, is op grond van het belastingverdrag met Spanje slechts belastingplichtig in Spanje met betrekking tot zijn salaris.

Spanje kent voor sommige  beroepsgroepen een grote vrijstelling, die in sommige gevallen kan oplopen tot € 60.000,00 per jaar. Beroepsgroepen die hiervan kunnen profiteren zijn bijvoorbeeld de piloten, stewards en stewardessen in dienst bij KLM.

Ook een emigratie naar Spanje kan financieel zeer aantrekkelijk zijn indien men op dit moment nog in Nederland woont. Zeker indien de timing goed wordt gekozen, kan er ook nog een gedeeltelijke vrijstelling in Nederland worden bereikt.

Een andere mogelijkheid licht ik hieronder toe:

Stel een KLM piloot wil emigreren uit Nederland. Veel reizen is men toch al gewend. Als je iets verder kijkt, kan het oog vallen op Curaçao. Nederland en Curaçao hebben een belastingverdrag gesloten op grond waarvan de inkomsten uit internationaal vervoer enkel mogen worden belast op Curaçao.

Als onze piloot de 50-jarige leeftijd heeft bereikt, kan hij op Curaçao gebruik maken van de zogenaamde Penshonado regeling, waardoor zijn salaris belast is tegen een tarief van 10% inkomstenbelasting.

Zo kan het gebeuren dat een salaris dat in Nederland belast is tegen maximaal 52%, plotseling slechts nog maar belast wordt tegen 10%.

Wel wordt opgemerkt dat de piloot voor de volksverzekeringen wel verzekerd blijft in Nederland en dat zijn werkgever ook de premies hiervoor dient in te houden.

Wat kan ik voor je betekenen indien je interesse hebt in een dergelijk traject?

  • Het leggen van contact met belastingadviseurs in het buitenland. Zowel in Spanje als op Curaçao hebben we uitstekende contacten. Zij verzorgen de noodzakelijke aanvragen ter plaatse;
  • Het adviseren inzake de Nederlandse fiscale situatie;
  • Indien gewenst, het vragen van een uitspraak van de Nederlandse Belastingdienst over de verdragsinterpretatie
  • Het verzorgen van een vrijstelling van inhouding loonbelasting. De werkgever mag geen loonheffing meer inhouden en u hoeft niet te wachten op uw belastingteruggave totdat de aangifte is ingediend en behandeld;
  • Het verzorgen van de migratie aangifte;
  • De overige noodzakelijk correspondentie met de Belastingdienst.

Uiteraard kun je mij bellen voor een afspraak. Ik ben bereikbaar op 071- 514 74 33 of  06 54 631 850

mr Ralf Ramakers