Voorkom dubbele belasting

In veel gevallen is een emigratie uit Nederland niet definitief. Een terugkomst naar Nederland kan verschillende oorzaken hebben.

Het wonen in het buitenland valt gewoon tegen, de partner ziet het uiteindelijk niet zitten of men mist de familie in Nederland. Ook is het mogelijk dat de emigratie tijdelijk is bedoeld, bijvoorbeeld bij een tijdelijke dienstbetrekking in het buitenland.

Bij een remigratie gaan er – net als bij emigratie – een aantal vragen spelen. Sommige vragen laten zich eenvoudig beantwoorden. Hoe de belastingdienst van de remigratie weet, bijvoorbeeld. In de regel is, voor iemand met een Nederlands paspoort, de inschrijving bij de gemeente waar men gaat wonen voldoende.

remigratie-Blog-M&R Adviseurs

Er spelen ook lastigere kwesties. Bij remigratie wordt u van zogenaamd buitenlands belastingplichtig weer binnenlands belastingplichtig. Dat betekent dat er een zogenaamd M-biljet moet worden ingediend. Het M-biljet is een papieren formulier, waarbij zowel de binnenlandse als buitenlandse periode van het belastingjaar moet worden ingevuld. Dat is vaak niet eenvoudig. Net als de vragen die hierbij aan bod komen:

  • Gedurende de tijd in het buitenland is er vermogen opgebouwd. Hoe moet ik hiermee omgaan en hoe voorkom ik dubbele belastingheffing?
  • Hoe zit het met de pensioenrechten die in de buitenlandse periode zijn opgebouwd? Welk land mag hier straks over heffen?
  • Hoe zit het met de waarde van de aandelen in mijn bedrijf dat ik in het buitenland ben gestart? Is er sprake van een aanmerkelijk belang en hoe wordt hier bij terugkomst mee omgegaan.

Uiteraard zijn dit niet alle vragen die bij een remigratie om de hoek kunnen komen kijken.

Mijn kantoor helpt u graag bij het beantwoorden van vragen en het zoeken naar fiscaalvriendelijke oplossingen. Om verrassingen en teleurstelling te voorkomen, is het verstandig om zo vroeg mogelijk te overleggen. Bij voorkeur voordat u zich weer in Nederland heeft ingeschreven. Op dat moment bent u alweer belastingplichtig voor uw wereldinkomen/vermogen in Nederland en is het te laat om oplossingen aan te brengen die wellicht veel belastinggeld kunnen besparen.

U kunt mij gerust bellen op 06 54 631 850. Een afspraak is zo gemaakt.

mr Ralf Ramakers

Wellicht ook interessant voor u: