Veelal zal, als de ondernemer emigreert, zijn onderneming mee verhuizen naar het buitenland.
Onder echt emigreren verstaan wij het verplaatsen van het maatschappelijke en sociale leven naar het buitenland.

Indien de onderneming in een BV wordt uitgeoefend en de aandeelhouder/bestuurder verhuist naar het buitenland dan verhuist ook de feitelijke leiding mee naar het buitenland. Hierdoor is de BV niet (meer) in Nederland gevestigd.

De emigratie brengt een einde aan de (binnen)landse belastingplicht mee van de onderneming. Omdat de onderneming stopt met genieten van winst in Nederland, moet de onderneming of BV afrekenen over de stille reserves en goodwill in de onderneming (lees: eenmanszaak) of BV.

Binnen Europa kennen we echter een vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal. Exitheffing lijkt hiermee in strijd.

Exitheffing

Naar aanbeveling van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft Nederland zijn wetgeving dan ook moeten aanpassen. Dit is vormgegeven in de Wet uitstel van betaling exitheffing.

Deze wet biedt – onder voorwaarden – de mogelijkheid tot uitstel van betaling van de belastingschuld over de op het moment van emigratie van de ondernemer of de BV aanwezige stille reserves en goodwill.

Welke mogelijkheden biedt deze wet?

Allereerst moet worden opgemerkt dat deze wet alleen van toepassing is bij emigratie binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER).

De mogelijkheden zijn:

  • Onmiddellijke betaling van de exitheffing (dit was altijd al zo en biedt niks nieuws)
  • Op verzoek uitstel van betaling tot de stille reserves en/of goodwill inderdaad wordt gerealiseerd (lees: verkoop)
  • Op verzoek betaling van de belastingschuld in 10 jaarlijkse termijnen

In de laatste 2 gevallen is men wel invorderingsrente verschuldigd. Uiteraard dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen wil men voor de regeling in aanmerking komen. Kort weergegeven zijn dit:

  1. Het stellen van zekerheid (bijvoorbeeld een bankgarantie);
  2. Het jaarlijks indienen van jaarstukken, die gebaseerd moeten zijn op de Nederlandse fiscale wetgeving.

Indien een ondernemer/bestuurder met emigratieplannen binnen de EU/EER rondloopt, is het verstandig dat hij zich van het bovenstaande bewust is en daar in zijn financiële planning nu al rekening mee houdt.

Het is dan ook van groot belang om reeds vóór de emigratie de hoogte van stille reserves vast te stellen – zo nodig in overleg met de Belastingdienst.

Heeft over dit onderwerp vragen dan kunt u mij altijd bellen voor meer informatie of een adviesgesprek (06 54631850)

mr. Ralf Ramakers

Ralf Ramakers _MR adviseurs

Ralf Ramakers

06 - 54 63 18 50 | ralf@mradviseurs.nl

Wellicht ook interessant voor u: