ALGEMEEN

Bij een emigratie naar Spanje is het belangrijk om te kijken wanneer men feitelijk emigreert. Dit heeft te maken met het feit dat de Spaanse regels over het fiscaal inwonerschap niet aansluiten op het Nederlandse systeem.
Die verschillen zijn als volgt:

  • Als u langer dan 183 dagen op jaarbasis in Spanje woont óf u kunt aantonen dat het centrum van uw levensbelangen in Spanje is gelegen, wordt u door de Spaanse fiscus aangemerkt als fiscaal resident.
  • Spanje kent geen gebroken aangiftejaar. Als fiscaal resident moet u, ongeacht het aantal maanden dat u er woonde, uw hele jaarinkomen aangeven, waar u dat ook heeft verdient. Uw wereldinkomen dus.

In Nederland is dat duidelijk anders. Hier wordt uw fiscale inwonerschap van dag tot dag bepaald. Als alles geregeld is en u schrijft zich uit bij de gemeentelijke basisadministratie en vertrekt, bent u voor de belastingen geen inwoner van Nederland meer.

VOORBEELDEN

Dit verschil kan tot merkwaardige verschillen leiden. Ik zal dit laten zien aan de hand van twee voorbeelden.

Voorbeeld 1

Stel, u emigreert op 1 maart 2021 naar Spanje en u meldt zich aan in Spanje. U verblijft in dat jaar langer dan 183 dagen in Spanje en u wordt daarom aangemerkt als fiscaal resident.

Spanje zal nu over het hele jaar 2021 belasting heffen als fiscaal resident, dus over uw wereldinkomen. Spanje heft dus met terugwerkende kracht over maanden dat u nog niet was geëmigreerd naar Spanje.
Maar Nederland zal u ook als over de eerste twee maanden als fiscaal inwoner zien, en uw volledige inkomen in de heffing betrekken.

Er ontstaat dus dubbel heffing over hetzelfde inkomen.

Uiteraard is er nog een belastingverdrag tussen Nederland en Spanje, waarvan het de bedoeling is dat dubbele belastingheffing wordt tegengegaan. Beide landen moeten dan met elkaar gaan overleggen, welk land uiteindelijk zal mogen heffen.

Voorbeeld 2

U emigreert op 1 september 2021 naar Spanje. U bent korter dan 183 dagen in 2021 in Spanje en dus geen fiscaal resident. Als gevolg daarvan bent u over 2021 geen belasting verschuldigd in Spanje. U wordt pas in 2022 als fiscaal resident in de Spaanse belastingheffing betrokken. 

Nederland heft “slechts” tot 1 augustus 2021.

Emigratie-Spanje-belasting-fiscaal

Bron: Unsplash

Aan dit scenario zitten ook wel minpunten.

De Spaanse fiscus ziet u niet als inwoner voor de belastingen. Dat betekent dat er ook geen verdragsbescherming wordt genoten, want ook volgens het belastingverdrag tussen Nederland en Spanje bent u geen inwoner van Spanje.

 

 Als er inkomsten uit Nederland worden genoten waarop loonbelasting wordt ingehouden, denk aan pensioen en AOW, kan door een vrijstelling inhouding loonbelasting in te dienen- samen met een woonplaatsverklaring van de Spaanse fiscus-m worden bereikt dat er geen loonbelasting meer wordt ingehouden in Nederland.

Maar als de Spaanse fiscus u (nog) niet als inwoner ziet, kunt u van deze regeling nog geen gebruik maken.

Conclusie

De conclusie van het bovenstaande is dat een emigratie in de tweede helft van het jaar, na 3 juli in verband met de 183 dagen regeling, doorgaans optimaal is.

Bij een grote stap zoals emigratie is het van belang dat u zich laat voorlichten over u specifieke situatie bij voorkeur in het jaar vóór uw emigratie.

Wilt u meer weten neem dan contact op met mr. Ralf Ramakers via ralf@mradviseurs.nl of bel met 06 54 631 850.

Ralf Ramakers _MR adviseurs

Ralf Ramakers

06 - 54 63 18 50 | ralf@mradviseurs.nl

Wellicht ook interessant voor u: