Een emigratie naar Portugal is iets waar elke “rijke“ Europese gepensioneerde volgens de Portugese regering over zouden moeten nadenken.

In 2009 heeft men namelijk in Portugal de regeling van de niet – gewone ingezetenen in het leven geroepen (residentes nao habituais), hierna NHR status genoemd.

Een en ander werkt als volgt:

Als je naar Portugal emigreert, word je – als je aan de voorwaarden voldoet – beschouwd als ingezetene van Portugal. In dat geval wordt je in Portugal belastingplichtig voor je wereldinkomen. Ook inkomen dat je uit een derde land ontvangt, wordt dan in Portugal belast.

Inwoner van Portugal ben je als je 183 dagen in een kalenderjaar in Portugal aanwezig bent of op 31 december van een belastingjaar aantoonbaar een woning ter beschikking staat.

Vervolgens moet men aan de slag om de bijzondere status te krijgen.

Voorwaarden

Om de NHR status te verkrijgen, moet je aan drie voorwaarden voldoen:

  • Je bent de afgelopen 5 jaar geen belastingplichtige in Portugal geweest;
  • Je bent op het moment dat je NHR status wilt laten ingaan, inwoner van Portugal. Wat dat inhoud staat hierboven al geschreven;
  • De aanvraag voor de NHR status dient uiterlijk 31 maart van het jaar na de aanvang te zijn gedaan. De procedure duurt 3 à 4 maanden.

Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, geldt de NHR status voor een periode van 10 jaar. De termijn van 10 jaar gaat in op het moment van aanmelding bij de Portugese belastingdienst.

Vrijstelling

Wanneer de NHR status is verkregen kunnen pensioenen en lijfrenten afkomstig uit het buitenland een vrijstelling worden genoten voor de Portugese inkomstenbelasting.

Dezelfde vrijstelling is van toepassing op ontvangen rente en dividenden, ook afkomstig uit het buitenland.

Is de regeling werkelijk zo eenvoudig voor personen die vanuit Nederland naar Portugal verhuizen?

Nou nee, zeker niet ten aanzien van pensioen en lijfrenten, want er moet nog rekening worden gehouden met het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal. Indien er aan drie voorwaarden wordt voldaan, zijn pensioen en lijfrente uitkeringen gewoon belast in Nederland. De voorwaarden zijn:

  1. Je moet in Nederland fiscaal voordeel hebben genoten (premie aftrek), toen je pensioen of lijfrente opbouwde en;
  2. Je moet per (kalender) jaar meer dan € 10.000,00 aan pensioen- en/of lijfrente uitkeringen ontvangen en;
  3. Je moet in Portugal over minder dan 90 procent van het pensioen/ lijfrente belasting betalen en/of niet worden aangeslagen voor het algemene tarief.

Het venijn zit altijd in de staart, ook hier. Want als Portugal geen belasting heft over pensioenen en lijfrenten afkomstig uit Nederland, is de belastingheffing voor deze onderdelen gewoon toegewezen aan Nederland.

Bij kleine pensioenen – en lijfrenten valt alles dan nog wel te overzien. Bedragen tot € 10.000,00 bruto per jaar zijn toegewezen aan Portugal.

Groter pensioen en lijfrente uitkeringen zijn weliswaar toegewezen aan Nederland, maar als zij het bedrag van € 33.000,00 per jaar niet overschrijden, heft Nederland maar 8,95%. Dit heeft te maken met het feit dat personen die niet langer in Nederland wonen ook geen premies volksverzekeringen betalen.

De zogenaamde eerste schijf bestaat hoofdzakelijk premies volksverzekeringen.

Voor rente, dividend en huurinkomsten, zeg maar Box 3 inkomen, pakt de regeling wel gunstig uit. Deze inkomsten zijn onbelast, zowel in Nederland als in Portugal.

Ook in andere opzichten heeft Portugal een aantrekkelijk fiscaal klimaat.

Portugal kent geen vermogensbelasting met uitzondering van een beperkte heffing op onroerend goed. Dit gaat pas een rol spelen bij vastgoed met een waarde van meer dan € 600.000,00.

Schenk- en erfbelasting kent men in Portugal (nog) niet bij schenking van ouders aan kinderen of bij vererving van ouders aan kinderen.

Nog even dit

Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen moet men wel nog een belangrijke horde nemen in de Nederlandse wet nemen.

Artikel 3 Successierecht bepaalt dat iemand die binnen 10 jaar nadat hij/zij uit Nederland is vertrokken een schenking doet of komt te overlijden, geacht wordt op het moment van schenking of overlijden en Nederland te wonen.

Deze beperking moet men niet over het hoofd zien.

Conclusie

De belangrijkste conclusie is dat Portugal – ook uit fiscaal oogpunt – zeker de moeite waard is.

Mocht je vragen hebben of advies, mail of bel mij gerust.

mr Ralf Ramakers

Wellicht ook interessant voor u: