M&R Adviseurs besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op onze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij behouden ons het recht voor de informatie op deze website zonder voorafgaande vooraankondiging te wijzigen en de inhoud van de website is niet noodzakelijkerwijs actueel.

De gegevens en informatie op deze website beschikbaar is kan niet worden opgevat als advies omtrent de geschiktheid voor uw specifieke situatie en/of omstandigheden en de informatie is geen vervanging voor deskundig advies.

M&R Adviseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze dan ook ontstaan die het gevolg is van het gebruik van de de op de website beschikbare informatie of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

Ten aanzien van de inhoud van de website bestaat geen overnemingsvrijheid. Alle auteursrechten worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

De door M&R Adviseurs op deze site verstrekte informatie is geen beleggingsadvies of financiële dienst.

M&R Adviseurs is een handelsnaam van M & R Adviesgroep BV en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27298296.