Belangrijk nieuws voor DGA’s die emigratie overwegen

Bent u directeur groot aandeelhouder (DGA) en wilt u emigreren? Let dan op, want de fiscale spelregels zijn per 15 september 2015 veranderd.

Als u als DGA emigreert, gaat de fiscus ervan uit dat de aandelen in uw BV worden vervreemd. Dat zou betekenen dat u, als u het niet goed regelt, belasting verschuldigd bent, zonder dat er een verkoopopbrengst tegenover staat.

Daarom legt de fiscus u in zo’n geval een zogenaamde ‘conserverende aanslag’ op. Deze aanslag hoeft u niet te betalen indien u binnen de EU of Europese Economisch Ruimte emigreert. Maar als u buiten de EU of de Europese Economische Ruimte emigreert, moet moet u zekerheid stellen voor de aanslag.

Tot voor kort moest de u de aanslag wel betalen indien u de aandelen van de BV binnen een periode van 10 jaar verkocht, dan wel 90% of meer van de reserves van de vennootschap zou uitkeren.

Daarom maakten veel DGA’s gebruik van de mogelijkheid om bijvoorbeeld 85% van de winstreserves uit te keren. Den Haag heeft deze fiscale ´sluiproute´ per 15 september 2015 afgesneden.

In hoofdlijnen houden de nieuwe maatregelen het volgende in:

  • De kwijtschelding van de conserverende aanslag na 10 jaar komt te vervallen; de aanslag blijft dus zolang in stand tot de in Nederland verschuldigde belasting is voldaan.
  • Uitkering van dividend na emigratie leidt tot heffing van 25% inkomstenbelasting in Nederland. De conserverende aanslag wordt voor dit gedeelte ingetrokken en verlaagd.
  • Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie van het Belastingplan 2016, dat wil zeggen, 15 september 15.15 uur. Voor emigraties die al hebben plaats gevonden, blijft alles bij het oude.

Al snel verschenen er berichten dat deze nieuwe wetgeving in strijd is met een aantal belastingverdragen, omdat Nederland na 10 jaar het heffingsrecht verliest. Hier is dus een verdragswijziging noodzakelijk, anders blijft dit ‘lek’ bij emigratie bestaan.

Staatssecretaris Wiebes is echter van mening dat een wijziging van deze verdragen niet nodig is.

Ik denk dat de Staatssecretaris zich vergist…

Al in 2009 heeft de Hoge Raad duidelijk uitgesproken dat de goede trouw tussen twee landen bij het sluiten van een belastingverdrag niet zomaar opzij kan worden gezet.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan nodig ik u uit om contact met mij op te nemen. Ik ben mobiel bereikbaar onder 06 54631850.

Ralf Ramakers _MR adviseurs

Ralf Ramakers

06 - 54 63 18 50 | ralf@mradviseurs.nl

Wellicht ook interessant voor u: