De rente staat al een tijd op een historisch dieptepunt. Voorlopig lijkt hier nog geen eind aan te komen. Hierdoor worden zeer veel mensen, die in het verleden een afvloeiingsregeling of afkoopsom in een stamrecht BV hebben ondergebracht, met een probleem geconfronteerd.

Verliezen

Het was natuurlijk ook wel erg mooi. De afkoopsom zonder belastingheffing opzij zetten als appeltje voor de dorst voor later en een mooi rendement over het bruto bedrag.

Dat is nu wel even anders. Het geld van de afkoopsom levert bij de banken bijna niets meer op, maar de kosten van het onderhoud van de stamrecht BV blijven maar doorlopen. De accountant kost op jaarbasis toch al gauw (minimaal) € 500,00 en in sommige gevallen veel meer.

Oplossingen

Op dit moment maakt de stamrecht BV per saldo verlies. Wanneer dit stopt is nog niet te voorspellen. Doordat er steeds minder geld in kas is, wordt de afkoopsom steeds minder. Is er voor deze situatie geen oplossing te verzinnen?

Er zijn verschillende mogelijkheden, ik geef hierna enkele weer.

1. Afkoop van het stamrecht gevolgd door de liquidatie van de stamrecht BV

Dit is de meest rigoureuze oplossing. Op mijn website heb ik uitvoerig beschreven hoe één en ander in zijn werk gaat en welke mogelijkheden daarna zijn.

2. Verstrekking van een hypotheek door de stamrecht BV voor de privéwoning

In dit geval los je de hypotheek bij de bank af. Vervolgens verstrekt de stamrecht BV een nieuwe hypotheek. Hierdoor betaal je de hypotheekrente die je eerst aan de bank betaalde nu aan de stamrecht BV. Afhankelijk van de zogenaamde rentevaste periode kan de rente die je aan de BV betaalt oplopen tot 2,5 -3 %. Hierdoor maakt de stamrecht BV weer winst.

Uiteraard is deze situatie niet voor iedereen geschikt. Factoren waar je onder meer op moet letten zijn het huidige type hypotheek bij de bank, de omvang van de oorspronkelijke ontslagvergoeding en de datum waarop de uitkeringen moeten ingaan.

3. Overdracht van het stamrechtkapitaal aan een financiële instelling, bijvoorbeeld een bank, gevolgd door de liquidatie van de BV

Het is toegestaan om het volledige stamrechtkapitaal zonder belastingheffing over te dragen aan de bank. Wel moet de belastingdienst er toestemming voor geven. In de praktijk is dit echter een formaliteit. Met de financiële instelling kunnen vervolgens afspraken worden gemaakt over de looptijd, rentepercentages en overige zaken.

Afstorting van het stamrechtkapitaal heeft twee voordelen:

  • de kosten van de financiële instelling zijn laag;
  • de kosten van de stamrecht BV houden op.

Zeker bij kleinere stamrechten, kan dit een goede oplossing bieden.

Wil je eens van gedachten wisselen, bel mij dan.

mr. Ralf Ramakers

Wellicht ook interessant voor u: