Eigen woning en emigratie

Eigen woning en emigratie

Wat zijn de gevolgen? Het aantal Nederlanders dat emigreert neemt nog altijd toe. In 2014 schreven 183.000 personen zich uit als Nederlander (bron CBS). Wat zijn precies de gevolgen als u emigreert en uw eigen woning (al dan niet gekozen) aanhoudt? Op het moment dat u...
Emigratie van ondernemers en exitheffingen

Emigratie van ondernemers en exitheffingen

Veelal zal, als de ondernemer emigreert, zijn onderneming mee verhuizen naar het buitenland.Onder echt emigreren verstaan wij het verplaatsen van het maatschappelijke en sociale leven naar het buitenland. Indien de onderneming in een BV wordt uitgeoefend en de...