BV & Holdingstructuur

BV & Holdingstructuur

Met het begrip holdingstructuur bedoelen we als een BV als eigenaar optreedt van de aandelen van een andere BV (de werk BV). Dit kunnen alle aandelen zijn, maar dat hoeft niet. Ook bestaat de mogelijkheid dat een BV eigenaar is van de aandelen van meerdere BV’s.

In de holdingstructuur treedt u op als de eigenaar van de aandelen van de holding BV. Ook hier bestaat de mogelijkheid om met meerdere holdings te werken.

Nadelen van een BV 

De nadelen van opereren door middel van één BV op een rij gezet:

  • Waardevolle activa, bijvoorbeeld een pand en uw pensioen zitten in dezelfde BV, waar het risico wordt gelopen, dus als het veel minder met uw bedrijf gaat, kunt u alles kwijtraken.
  • De BV is moeilijk te verkopen; een koper moet ook het pand en uw pensioen financieren en dat is vaak lastig. Zonder de waardevolle activa en pensioen zal een lagere koopsom gefinancierd moeten worden en dat is over het algemeen eenvoudiger.
  • Bij verkoop van de aandelen moet er direct worden afgerekend met de fiscus en wel 25% inkomstenbelasting.

Al deze nadelen kunnen worden vermeden door een holdingstructuur.

Voordelen Holdingstructuur

Waardevolle activa kunnen buiten de risicosfeer van de werk BV worden gehouden; er vindt een scheiding plaats tussen het risico van het ondernemen en het vermogen. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Pensioen;
  • Overtollige liquiditeit;
  • Onroerende zaken;
  • Servers en computers;
  • Internetsites;
  • Vervoermiddelen, meubilair en overig inventaris.

Verschillende activiteiten kunnen in verschillende BV’s worden ondergebracht. Indien een activiteit in de ene BV minder gaat, wordt een domino-effect vermeden bij de andere BV's.

Winsten van de werkmaatschappij kunnen zonder belastingheffing worden overgemaakt naar de holding BV en dus buiten de risico sfeer.

De aandelen van de werk BV kunnen zonder belastingheffing worden verkocht.

Door de winst te verdelen over verschillende BV’s kan een tariefvoordeel worden behaald; tot €200.000,00 is het tarief 20%, daarboven 25%.

Onze werkwijze

In een vrijblijvend adviesgesprek bespreken wij de mogelijkheden van de opzet van een holdingstructuur en de daarbij behorende wensen. Indien u hiermee akkoord gaat, wordt dit uitgewerkt in een concreet stappenplan met een tijdpad. Tot slot wordt met u een vaste prijs afgesproken.

Spreekt deze werkwijze u aan neemt u dan contact op met mr Ralf Ramakers of Marloes Huttenga. Een afspraak is zo gemaakt!

Spreekt deze werkwijze u aan?

Neemt u dan contact op met mr Ralf Ramakers of Marloes Huttenga. 

Een afspraak is zo gemaakt!

Vrijblijvende intake?

Vul het contactformulier in en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Uw vraag is:

Wie zijn wij?

marloes huttenga

Marloes Huttenga (1967) studeerde aan de Hogeschool Rotterdam. Zij is 24 jaar werkzaam geweest bij diverse (groot-) banken op het gebied van zakelijke dienstverlening aan ondernemers. Zij heeft specifieke kennis inzake kredietverlening aan (startende) ondernemers. Tegenwoordig is zij ook actief in de arbeidsmarkt als gecertificeerd loopbaanprofessional.

ralph ramakers

Mr Ralf Ramakers (1956) is fiscalist en heeft de dagelijkse leiding over M&R Adviseurs. Ralf studeerde Nederlands Recht en Fiscaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 27 jaar is Ralf belastingadviseur en lid van de Nederlandse orde van belastingadviseurs. Hij is gespecialiseerd in de advisering omtrent alle aspecten van gouden handdrukken. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de fiscale aspecten van echtscheidingen, met name van ondernemers, herstructureringen en emigratie trajecten.

Noordwijk

Losplaatsweg 28 B
071-514 74 33

Rotterdam

Jan Leentvaarlaan 2 
010-820 02 44

Amsterdam

Hemonystraat 11
020-820 1110