Emigratie aandeelhouder en BV

Emigratie aandeelhouder en BV

Als een directeur groot aandeelhouder emigreert, wordt hij geacht de aandelen in zijn BV te hebben vervreemd. Hij hoeft echter niet af te rekenen over de aanmerkelijk belangwinst, want er wordt een conserverende aanslag opgelegd. Deze aanslag hoeft ook niet te worden betaald, voor zover de emigratie plaats vindt binnen de EU of de Europese Economisch Ruimte.

Emigreert de aandeelhouder buiten de EU of de Europese Economische Ruimte, dan moet er zekerheid worden gesteld voor de aanslag.

Fiscale planning

U moet de aanslag wel betalen als u de aandelen van de BV binnen een periode van 10 jaar verkoopt dan wel 90 % of meer van de reserves van de vennootschap zou uitkeren. In dat laatste zit vaak een planningsmogelijkheid.

Er wordt 85 % van de reserves uitgekeerd door de BV en de rest blijft achter in de BV. In dat geval hoeft de conserverende aanslag niet te worden voldaan.

In deze planningsmogelijkheid wordt vaak ook de feitelijke zetel van de BV verhuisd, de BV emigreert als het ware ook. Bij voorkeur naar een land dat geen of een zere lage dividendbelasting kent.

Op deze manier kan de BV haar reserves- binnen grenzen- uitkeren zonder dat er Nederlandse belastingheffing aan te pas komt.

Zoals u kunt verwachten komt niet elke BV voor een dergelijke regeling in aanmerking. Met name vennootschappen waarin alleen liquide middelen aanwezig zijn, bijvoorbeeld na de verkoop van de onderneming, zijn zeer geschikt.

Het zal duidelijk zijn dat deze oplossing inmiddels ook is opgevallen in Den Haag. Vorig jaar nog in 2014 zijn Kamervragen gesteld en het is maar de vraag of deze mogelijkheid in zijn huidige vorm nog lang blijft bestaan.

Maar als u vragen mocht hebben over dit onderwerp, bel mij gerust voor een afspraak op 06 54631850.

mr Ralf Ramakers 

Noordwijk

Losplaatsweg 28 B
071-514 74 33

Rotterdam

Jan Leentvaarlaan 2 
010-820 02 44

Amsterdam

Hemonystraat 11
020-820 1110