De stamrecht BV; toch nog ergens goed voor?

De stamrecht BV; toch nog ergens goed voor?

Veel mensen hebben in het verleden een gouden handdruk ontvangen en deze ondergebracht bij een bank of verzekeringsmaatschappij. Men koos hiervoor omdat het eenvoudig was, goedkoop en geen administratieve rompslomp. In een aantal gevallen zijn deze argumenten zeker juist, zeker bij handdrukken van een kleinere omvang.

Volgens mij zijn er toch een aantal belangrijke nadelen verbonden aan het bank of verzekeringsproduct, laten we hier eens naar kijken. 

  1. Op het moment dat u de uitkeringen wilt laten ingaan, zal er met de bank of verzekeringsmaatschappij een looptijd van de uitkeringen worden afgesproken. Tevens wordt op dat moment de rente vastgelegd, die hierbij in aanmerking wordt genomen voor de gehele looptijd van de uitkeringen. Deze rente is op dit moment is al heel erg laag. Tijdens de looptijd van de uitkeringen profiteert u dan op geen enkele manier van de mogelijkheid dat de rente in de toekomst stijgt. Deze mogelijke rentewinst komt dan niet aan u toe maar aan de verzekeringsmaatschappij of bank.
  2. De hoogte van de uitkeringen ligt vast en kan niet meer worden aangepast. Dit is uitermate vreemd nu het uit fiscaal oogpunt met ingang van 1 januari 2014 juist is toegestaan dat de uitkeringen variabel mogen zijn.
  3. Als u het geld van de gouden handdruk heeft belegd bij de bank of verzekeringsmaatschappij, bent u in de meeste gevallen gebonden aan de huisfondsen van de betreffende instelling. Alternatieven, die in uw ogen nu beter zijn, gaan aan u voorbij.
  4. De kosten die banken in rekening brengen scheelt u al gauw een procent aan rente inkomsten terwijl de kosten van en verzekeringsmaatschappij oplopen van 2% tot 3% van het belegde vermogen.

Wat veel mensen niet weten is dat het ook in 2014 en daarna mogelijk is om van de stamrecht BV gebruik te maken en het kapitaal dat momenteel is ondergebracht bij de bank of verzekeringsmaatschappij zonder belastingheffing over te dragen naar een stamrecht BV.

Wat is een stamrecht BV ?

Een stamrecht BV is een fiscale constructie. U richt een BV op en het vermogen dat bij de bank of verzekeringsmaatschappij is ondergebracht, wordt zonder belastingheffing overgeboekt naar de stamrecht BV.

Bij de stamrecht bent u de eigenaar van alle aandelen en u bent ook directeur, dat wil zeggen, u neemt alle beslissingen met betrekking tot het te beleggen vermogen. U bent derhalve vrij in de keuze van belegging alsmede de keuze van belegger.

Daarnaast bent u vrij om de hoogte van de uitkeringen door de BV aan u zelf te bepalen (u bent immers de directeur).

Wanneer is een stamrecht BV nu écht interessant voor u?

Dit is uiteraard alleen het geval indien de kosten van een dergelijke BV opwegen tegen het extra rendement en de grotere vrijheid van handelen- onder andere door meer flexibiliteit van de uitkeringen- door middel van een dergelijke BV. Dit laatste is natuurlijk subjectief en heel persoonlijk en kan niet onmiddellijk in geld tot uitdrukking worden gebracht.

Bij de kosten van een stamrecht BV moet een verschil worden gemaakt tussen de eenmalige kosten en de jaarlijkse kosten. De eenmalige kosten bedragen, inclusief de kosten van de notaris, omstreeks € 1.000,00 exclusief omzetbelasting, terwijl de jaarlijks kosten voor de verzorging van een jaarrekening en een aangifte vennootschapsbelasting € 535,00 exclusief omzetbelasting bedragen.

Wilt u eens van gedachten wisselen of een stamrecht BV (uiteindelijk) ook voor u een goede keuze kan zijn, belt u mij dan voor een afspraak. Ik ben mobiel bereikbaar op 06 54 63 18 50.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp, kijk dan eens op www.stamrechtBV.com

Mr Ralf Ramakers

Noordwijk

Losplaatsweg 28 B
071-514 74 33

Rotterdam

Jan Leentvaarlaan 2 
010-820 02 44

Amsterdam

Hemonystraat 11
020-820 1110