Blog

Blog

 

 

tweede huis op curacao belastingen

U woont in Nederland en u wilt een tweede woning op Curaçao kopen. Hoe zit het dan met de belastingen?

22/11 | *Als inwoner van Nederland bent u in Nederland belasting verschuldigd over uw wereldinkomen. Uw tweede woning op Curaçao is onderdeel van uw wereldinkomen. Deze tweede woning maakt onderdeel uit van uw Box 3...

Belastingvrij genieten Blog MR Adviseurs

Belastingvrij genieten: het bestaat!

11/01 | belastingparadijs Vaak lees je over allerlei landen en hoe laag de belastingtarieven daar wel zijn. Lage inkomstenbelasting, geen vermogensbelasting en erfbelasting. Wie wil er nou niet in zo’n land wonen? Wat veel mensen niet...

Emigratie Portugal Blog MR Adviseurs

Emigratie naar Portugal

09/11 | portugal emigratie nhr Een emigratie naar Portugal is iets waar elke “rijke“ Europese gepensioneerde volgens de Portugese regering over zouden moeten nadenken. In 2009 heeft men namelijk in Portugal de regeling van de niet...

Taxplanning piloten Blog MR Adviseurs

Taxplanning voor piloten en cabinepersoneel

05/09 | Algemeen Piloten en cabinepersoneel die werkzaam zijn in het internationale verkeer worden op een andere manier in de belastingheffing betrokken als 'normale' werknemers. Dat kan er in resulteren dat zij belasting betalen in het...

uitkering stamrecht Blog MR Adviseurs

Een uitkering uit een stamrecht BV is geen lijfrente

21/01 | Een uitkering uit een stamrecht BV is geen lijfrente   Wat hieraan vooraf ging: In mei van 2017 wees de Hoge Raad een voor de praktijk belangrijk arrest. Het betrof een Nederlandse man die, na...

remigratie Blog MR Adviseurs

Remigratie naar Nederland

18/01 | Voorkom dubbele belasting In veel gevallen is een emigratie uit Nederland niet definitief. Een terugkomst naar Nederland kan verschillende oorzaken hebben. Het wonen in het buitenland valt gewoon tegen, de partner ziet het uiteindelijk niet...

stamrecht bv hoop Blog MR Adviseurs

De stamrecht BV: Is er nog hoop?

13/09 | De rente staat al een tijd op een historisch dieptepunt. Voorlopig lijkt hier nog geen eind aan te komen. Hierdoor worden zeer veel mensen, die in het verleden een afvloeiingsregeling of afkoopsom in...

Conserverende aanslagen en emigratie Blog MR Adviseurs

Conserverende aanslagen en emigratie: wordt het toch nog leuk?

03/04 | Emigratie brengt altijd een hoop veranderingen met zich mee, niet in de laatste plaats op fiscaal gebied. Als personen emigreren, kan het zijn dat er fiscale claims door emigratie verloren gaan. Vandaar dat...

Stamrecht BV echtscheiding Blog MR Adviseurs

De Stamrecht BV bij echtscheiding: Het vervolg

20/02 |   Echtscheiding en de gouden handdruk: moeten we delen? Een veelgehoorde vraag. Moet ik mijn gouden handdruk delen met mijn aanstaande ex-partner bij een echtscheiding? Het antwoord hangt van meerdere factoren af, die we...

ontslagvergoeding na detachering Blog MR Adviseurs

Krijgt u een ontslagvergoeding na detachering in het buitenland?

11/09 | Ontslagvergoedingen in een internationale context Een afvloeiingsregeling ontvangen is meestal geen blije gebeurtenis en brengt de nodige fiscale vraagstukken met zich mee. Wanneer er sprake is van internationaal werk dan compliceert dit de situatie...

stamrecht bv Blog MR Adviseurs

Het wel en wee van de stamrecht B.V.

31/08 | Zoals we allemaal weten is met ingang van 1 januari 2014 de stamrecht vrijstelling komen te vervallen. Dit betekent dat het niet langer mogelijk is om een bruto ontslagvergoeding onder te brengen in...

belastingverdrag Nederland Thailand Blog MR Adviseurs

Belastingverdrag Nederland-Thailand: Opgepast!

28/08 | Pensioen in Thailand? Let op het remittance beginsel! Een aantal landen heft inkomstenbelasting volgens het zogenaamde remittance beginsel. Remittance betekent overschrijven, geldverzending. Het beginsel houdt in dat deze landen pas tot belastingheffing overgaan op...

gouden handdruk echtscheiding Blog MR Adviseurs

Stamrecht B.V. / Gouden Handdruk en Echtscheiding

10/04 |     Vorig jaar schreef ik een uitvoerige blog over het onderwerp* Stamrecht B.V./ Gouden handdruk en echtscheiding*. Inmiddels is er over dit onderwerp de nodige jurisprudentie bijgekomen. Tijd voor een update dus.   Maar eerst: Hoe zat...

eigen woning emigratie Blog MR Adviseurs

Eigen woning en emigratie

11/03 | Wat zijn de gevolgen?   Het aantal Nederlanders dat emigreert neemt nog altijd toe. In 2014 schreven 183.000 personen zich uit als Nederlander (bron CBS). Wat zijn precies de gevolgen als u emigreert en uw...

Versla de vermogensrendementheffing met een spaar bv Blog MR Adviseurs

Versla de vermogensrendementheffing met een spaar bv

13/11 | Zoals u ontgetwijfeld weet, betaalt u momenteel 1,2 % vermogensrendementsheffing in Box 3. Hierbij gaat de overheid ervan uit dat u op uw spaargeld een rendement haalt van 4 %. Dat fictieve rendement...

DGA emigratie Blog MR Adviseurs

Directeur Groot Aandeelhouder en emigratie

30/10 | Belangrijk nieuws voor DGA’s die emigratie overwegen Bent u directeur groot aandeelhouder (DGA) en wilt u emigreren? Let dan op, want de fiscale spelregels zijn per 15 september 2015 veranderd. Als u als DGA...

Emigratie van ondernemers exitheffingen Blog MR Adviseurs

Emigratie van ondernemers en exitheffingen

13/09 | Veelal zal, als de ondernemer emigreert, zijn onderneming mee verhuizen naar het buitenland. Onder echt emigreren verstaan wij het verplaatsen van het maatschappelijke en sociale leven naar het buitenland. Indien de onderneming in een...

Emigratie aandeelhouder Blog MR Adviseurs

Emigratie aandeelhouder en BV

13/09 | Als een directeur groot aandeelhouder emigreert, wordt hij geacht de aandelen in zijn BV te hebben vervreemd. Hij hoeft echter niet af te rekenen over de aanmerkelijk belangwinst, want er wordt een conserverende...

Echtscheiding en aandelen in een BV van de directeur groot aandeelhouder Blog MR Adviseurs

Echtscheiding en aandelen in een BV van de directeur groot aandeelhouder

13/09 | Als een directeur groot aandeelhouder is gehuwd in gemeenschap van goederen, hoeft er bij een echtscheiding niet te worden afgerekend over de meerwaarde begrepen in de aandelen. Er kan, mits juist toegepast, worden...

emigratie stamrecht bv Blog MR Adviseurs

Uw emigratie en de stamrecht B.V.

13/01 | Indien u wilt emigreren en u heeft in het verleden een ontslagvergoeding ondergebracht in een stamrecht BV, zijn er een aantal zaken, waarop u dient te letten. Bij uw eigen emigratie dient uiteraard...

stamrecht bv ergens goed voor Blog MR Adviseurs

De stamrecht BV; toch nog ergens goed voor?

07/10 | Veel mensen hebben in het verleden een gouden handdruk ontvangen en deze ondergebracht bij een bank of verzekeringsmaatschappij. Men koos hiervoor omdat het eenvoudig was, goedkoop en geen administratieve rompslomp. In een aantal gevallen...

stamrecht bv echtscheiding1 Blog MR Adviseurs

Stamrecht B.V. / Gouden handdruk en echtscheiding

06/10 | In de praktijk word ik vaak gevraagd bij echtscheidingen, hoe omgegaan dient te worden met een ontvangen gouden handdruk, met name als deze is ondergebracht in een stamrecht B.V. Voordat ik dit bespreek eerst...

Noordwijk

Losplaatsweg 28 B
071-514 74 33

Rotterdam

Jan Leentvaarlaan 2 
010-820 02 44

Amsterdam

Hemonystraat 11
020-820 1110