Pensioen in Thailand? Let op het remittance beginsel!

Een aantal landen heft inkomstenbelasting volgens het zogenaamde remittance beginsel. Remittance betekent overschrijven, geldverzending. Het beginsel houdt in dat deze landen pas tot belastingheffing overgaan op het moment dat de betreffende inkomsten in dat land zijn ontvangen. De belastingdienst heeft recent haar standpunt voor wat betreft pensioenen voor inwoners van Thailand gewijzigd. Lees hier welke impact dit kan hebben.

Een voorbeeld

De heer X woont in land A en heeft aandelen in een onderneming gevestigd in land B. De onderneming keert dividend uit en dit wordt bijgeschreven op een bankrekening in land B.

Bij een land met een remittance base belastingwetgeving vormt dit dividend geen inkomen en is dus niet belast voor de heer X als het wordt bijgeschreven op de bankrekening in land B. Het wordt pas belast als het wordt bijgeschreven op een bankrekening van de heer X in land A.

Geen dubbele belastingen door verdragen met andere landen

Nederland heeft een zeer uitgebreid stelsel van belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Dubbele belastingheffing wordt voorkomen door bepaalde inkomsten, zoals omschreven in belastingverdragen, toe te wijzen aan een van de landen.

Zo zijn Nederlandse pensioenen, die worden betaald aan mensen die zijn geëmigreerd naar Thailand voor de belastingheffing toegewezen aan Thailand.

Hierbij kan het, volgens Nederland, niet zo zijn dat inkomsten aan het andere verdragsland worden toegewezen dat vervolgens niet heft omdat men in dat land belasting heft op basis van het remittance beginsel. In belastingverdragen wordt hiervoor een aparte regeling getroffen.

Landen die heffen volgens het remittance beginsel zijn onder andere Groot Brittannië, Ierland, Malta, Singapore en Thailand.

Thailand: een nieuwe situatie

Nederland heeft al sinds 1976 een belastingverdrag met Thailand en ook in dit verdrag staat een remittance bepaling. Tot voor kort werd deze remittance bepaling niet toegepast, maar dat is nu veranderd door een standpuntwijziging van de belastingdienst.

Dit is vooral te merken bij het aanvragen van vrijstellingen van inhouding van loonbelasting op Nederlandse pensioen uitkeringen aan inwoners van Thailand. De belastingdienst weigert deze als het inkomen niet rechtstreeks wordt overgemaakt naar Thailand.

Het standpunt van de belastingdienst is niet in overeenstemming met een arrest van de Hoge Raad die in 1977 besloot dat een remittance base bepaling niet van toepassing kan zijn als het woonland de exclusieve heffingsrechten toegewezen krijgt. Hiervan is in het belastingverdrag tussen Nederland en Thailand ten aanzien van pensioenen sprake.

Het vervelende is dat er geen bezwaarmogelijkheid is tegen een vrijstellingsverklaring van de fiscus. Dit betekent dat indien de vrijstelling niet wordt verleend er alleen maar bezwaar en beroep mogelijk is tegen de inhouding loonbelasting of tegen de aanslag inkomstenbelasting. Onnodig om te zeggen dat dit mogelijk flinke kosten met zich meebrengt.

Heeft u vragen over het bovenstaande. Neem dan gerust contact met mij op. U bereikt mij op 06 54 631 850.

mr Ralf Ramakers

Ralf Ramakers _MR adviseurs

Ralf Ramakers

06 - 54 63 18 50 | ralf@mradviseurs.nl

Wellicht ook interessant voor u: